Till navigation Till innehåll (s)

Arbete med marksanering utmed Strandvägen

Startdatum: 2024-03-18
Slutdatum: 2024-05-31

Två platser utmed Strandvägen som tidigare nyttjats för båtuppläggning vintertid kommer att saneras under våren 2024.

Kommunen kommer att schakta bort gamla föroreningar och återställa platserna till befintligt skick. Tidplanen är att arbetena ska vara klara till sommaren 2024. Arbetena sker i samråd med berörda båtklubbar. Under arbetets gång kommer vissa parkeringsytor vid Segeludden och båtklubben att vara avstängda. Det kommer inte heller gå att nyttja rampen vid segeludden medan arbetet pågår.

Saneringen är en av åtgärderna i kommunens vattenplan som antogs av kommunfullmäktige 2020. Åtgärden syftar till att minska spridning av miljögifter till Edsviken.