Till navigation Till innehåll (s)

Arbete för säkrare övergångsställe vid Helenelundsskolan

Startdatum: 2023-10-16
Slutdatum: 2024-03-03

På Sollentunavägen, intill Helenelundsskolan, pågår ett vägarbete för att trafiksäkra övergångsstället över Sollentunavägen. Arbetet kommer ske i två etapper och fordonstrafiken på platsen kommer att styras av tillfälliga signaler.

Det permanenta övergångsstället som finns på platsen kommer stängas av men två tillfälliga övergångsställen kommer komma upp på vardera sida av arbetsområdet.

Säkrare trafikmiljö vid Helenelundsskolan