Till navigation Till innehåll (s)

Ett körfält avstängt vid Helenelundsskolan

Startdatum: 2023-10-16
Slutdatum: 2024-06-30

Finjusteringsarbete kommer pågå vid Helenelundsskolans övergångsställe. Under tiden som arbetet pågår kommer ett körfält på platsen vara avstängt och trafiken kommer under perioden ledas med hjälp av trafiksignaler/flaggvakter.

Gående och cyklister kommer kunna använda gångbanorna på båda sidor av Sollentunavägen under arbetets gång. Viss begränsning av vägbredden på trottoaren längs med Helenelundsskolan kommer dock finnas. Övergångsstället kommer vara öppet för användning under tiden som arbetet pågår men då den permanenta trafiksignalen är släckt ber vi alla trafikanter vara extra vaksamma vid passagen.