Till navigation Till innehåll (s)

Bygatan stängs av

Startdatum: 2023-03-24
Slutdatum: 2024-02-29

På Bygatan vid restaurangen kommer gatan att stängas av under ca 10-12 veckor för schaktning av fjärrvärmeledning.

Det kommer innebära att korttidsparkeringarna stängs av med hänvisning att parkera på dom markerade platserna vid Bygatans förskola, men tänk på servicedagen. Det kommer att finnas en infart och en utfart som gjorts tillfälligt för detta arbete.