Till navigation Till innehåll (s)

Schakt längs Vasavägen, Lundströms väg och Solgårdsvägen

Startdatum: 2023-09-25
Slutdatum: 2024-02-29

Schakt för att förstärka elnätet på Vasavägen, Lundströms väg och Solgårdsvägen. Schakten kommer att delas upp i etapper på ca 250-300 meter.