Till navigation Till innehåll (s)

Ett körfält stängs av på Kungsvägen

Startdatum: 2023-04-10
Slutdatum: 2024-06-30

Finplaneringen runt Tätörten fortsätter och nästa skede innebär att en del av Kungsvägen, den del som ansluter till Sollentunavägen, kommer att stängas av för all trafik inklusive gående och cyklister. Detta innebär att trafikanter inte kan svänga in till Kungsvägen direkt från Sollentunavägen.

Hänvisningspilar finns på platsen för gående och cyklister som uppmanas att följa orange skyltning. Fordon som ska ta sig till Kungsvägen och intilliggande gator rekommenderas att nyttja Edsviksvägen.

Nattarbeten kommer att förekomma när det ska byggas ett upphöjt övergångsställe på Sollentunavägen kl 22.00-05.00, även arbete dagtid kommer att utföras.