Till navigation Till innehåll (s)

Försenad öppning av gång- och cykelbana

Startdatum: 2023-04-10
Slutdatum: 2024-06-30

Den planerade öppningen av gång- och cykelvägen på Sollentunavägen är försenad. Gång- och cykeltrafikanter hänvisas till Kungsvägen.

Infarten från Sollentunavägen till Kungsvägen kommer att tas bort permanent. Endast sopbil och boende kommer att kunna köra från Kungsvägen till Sollentunavägen på en mindre väg. Den gamla vägen kommer istället göra plats för en grönyta.

Sollentunavägen har ett körfält i vardera riktningen utanför Tätörten. Till våren när vädret tillåter kommer arbetena på Sollentunavägen göras klart och det kommer då bli två filer norrut till rondellen.

Kungsvägen kommer rustas upp och anpassas till de nya bostäderna våren och sommaren 2024