Till navigation Till innehåll (s)

Eriksbergsvägen i Helenelund byggs om

Startdatum: 2023-03-20
Slutdatum: 2023-10-31

I samband med utvecklingen av Helenelund kommer Eriksbergsvägen att byggas om mellan järnvägen och Svalgången. Första steget är att utföra en marksanering samt rörläggning.

Arbetet kommer leda till ökad byggtrafik i området, men kommer i dagsläget inte att påverka biltrafiken.

Gång- och cykelbanan mellan Eriksbergsvägen och Lummervägen kommer att smalnas av. Det kan påverka framkomligheten framförallt för cyklister. Trafikanter uppmanas att följa skyltningen som finns på plats.

Helenelund utvecklas