Till navigation Till innehåll (s)

Ledningsarbeten i rondellen Bagarbyvägen/Bygdevägen/Ryavägen

Startdatum: 2022-12-04
Slutdatum: 2023-09-22

Det kommer att utföras ledningsarbete både för fjärrvärme och VA i rondellen. Arbetet kommer att göras  i olika etapper. Rondellen ska sedan byggas om när ledningsdragningen är klar. Arbetet kommer att pågå en längre tid.

Det kommer även att förekomma arbeten nattetid.

Snart infaller en etapp där rondellen blir en fyrvägskorsning med tillfälliga trafikljus.