Till navigation Till innehåll (s)

Gång- och cykelväg mellan Kista Helenelund har flyttats

Startdatum: 2022-10-10
Slutdatum: 2024-08-15

Den tillfälliga omläggningen är en del i arbetet med att förbereda för Tvärbanan till Helenelund som beräknas öppna hösten 2025.

På Sollentunasidan går gång- och cykelvägen nu norr om Svalgången.

Röd markering för alternativ väg för gång- och cykeltrafik mellan Helenelund och Kista.

Röd markering för alternativ väg.

Infrastrukturprojekt: tvärbanan till Helenelunds station