Till navigation Till innehåll (s)

Påverkan på gång- och cykelväg mellan Kista Helenelund

Startdatum: 2022-10-10
Slutdatum: 2024-08-15

Omläggningen är en del i arbetet med att förbereda för Tvärbanan till Helenelund. Arbetet beräknas vara klart hösten 2025.

Infrastrukturprojekt: tvärbanan till Helenelunds station