Till navigation Till innehåll (s)

Ledningsarbete på Flygarevägen till sommaren 2023

Startdatum: 2022-08-08
Slutdatum: 2023-10-31

Under hösten kommer SEOM att påbörja ett arbetet med att byta ut sin VA-ledning längs med Flygarevägen. Arbetet kommer ske etappvis längs med gatan och förväntas pågå fram till sommaren 2023.

Under etapperna kommer vägen att stängas av och framkomligheten för cyklar och motorfordon kommer vara begränsad. Cyklister kommer under perioden att ledas om via Klasrovägen och trafikanter uppmanas till att följa skyltningen på plats.

Gående kan fortfarande använda Flygarevägen, men det kan vara begränsad framkomlighet på delar av vägen. 

Karta med omledningsväg för cykeltrafik.

Röd markering är alternativ väg för cyklister.

Samordning mellan SEOM och boende längs med Flygarevägen, som påverkas av arbetet, kommer att ske.