Till navigation Till innehåll (s)

Begränsad framkomlighet på Sollentunavägen i Tureberg 

Sedan vecka 25 pågår en brorenovering på Sollentunavägen i höjd med Vittraskolan och Sofielundsskolan. Arbetet utförs i två etapper där ett körfält tas i anspråk åt gången och trafiken regleras med tillfälliga trafikljus.

Mellan klockan 07.00-19.00 regleras trafiken med flaggvakter för att få bättre trafikflöden. Arbetet beräknas pågå till slutet av augusti, va uppmärksam på rådande skyltning.