Till navigation Till innehåll (s)
Flygbild med grön markering för arbetsområdet

Begränsad framkomlighet på Staffans väg och Bollstanäsvägen 

Vecka 16 börjar vi med att renovera befintlig trottoar på delar av Staffans väg och sedan längs Bollstanäsvägen fram till korsningen med Norrvikenleden.

Under arbetet kommer det att vara begränsad framkomlighet på sträckan. Arbetet kommer att utföras etappvis och gående kommer att kunna passera arbetsområdet. Var uppmärksam på rådande skyltning.

Arbetet beräknas pågå fram till slutet av maj.