Till navigation Till innehåll (s)
Begränsad framkomlighet på gc-bana längs Sollentunavägen

Övergångsställe på Anhaltsvägen ska tillgänglighetsanpassas

Under arbetet blir det begränsad framkomlighet på gång- och cykelbanan längs Sollentunavägen. Arbetet  beräknas pågå under 3 arbetsdagar vecka 38.

Var uppmärksam på rådande skyltning.