Till navigation Till innehåll (s)
Bagarbyparken

Bagarbyparken renoveras 

Från slutet av augusti startar renoveringen av Bagarbyparken som kommer att stå helt klar hösten 2021.

Under hösten 2020 rivs den befintliga lekplatsen samtidigt som den norra delen av parken färdigställs. Våren 2021 påbörjas bygget av den nya lekplatsen. Både den norra och den södra delen kommer att få ny belysning. Arbetet beräknas vara helt klart hösten 2021.