Till navigation Till innehåll (s)
Arkitektskiss tvärbanan

Ändrad cykelväg mellan Helenelunds station och Kistakopplet

På grund av byggarbeten vid Helenelunds station inför tvärbanans öppning 2023, så kommer den befintliga gång- och cykelvägen genom kvarteret Kilen (parallellt med E4an och järnvägen) att vara avstängd våren 2021 till hösten 2024.

Cyklister och gångtrafikanter hänvisas under byggtiden till andra vägar genom Kista eller Sollentunavägen. Var därför uppmärksam på skyltning för omledningsvägar.

Omledning helenelund cykel 200125_25cm.jpgI samband med att tvärbanan byggs ut till Helenelund ändras gång- och cykelvägar tillfälligt. Gulmarkerade vägar är öppna och rödmarkerade är stängda. Omläggningen skyltas även på plats och beräknas gälla till slutet av 2023.

Läs mer om Helenelunds och tvärbanans utveckling Trafikverkets arbeten med tvärbanan till Helenelund