Till navigation Till innehåll (s)
Grön markering för vägarbete

Akut schakt på Hallandsvägen 13-15 september

Under arbetet stängs Hallandsvägen av för fordonstrafik, men gående och cyklister kommer förbi.

Seom har en akut schakt på Hallandsvägen. Det är stopp i avloppet på grund av rötter.

Arbetet beräknas pågå 13 till 15 september