Till navigation Till innehåll (s)
Knistavägen avstängd

Förändrad tillgänglighet till Östra Järvafältet

Arbetet med Förbifart Stockholm påverkar tillgängligheten till Östra Järvafältets naturreservat. Knistavägen under E4 kommer att vara avstängd för biltrafik från den 9 november 2020. Detta ingår i Trafikverkets arbete med förbifart Stockholm och trafikplats Häggvik.

Trafikverket ska bredda och sänka Knistavägen så att den kan få dubbelriktad trafik när arbetet är slutfört. Gång- och cykelbanan kommer också att breddas och bli bättre avskild från biltrafiken.

Knistavägen är avstängd

 • För biltrafik 9 november 2020 – 31 juli 2021.
 • Gång- och cykeltrafik kan passera.

Det finns flera alternativa vägar in till Bögs gård och naturreservatet under perioden Knistavägen är avstängd.

När Knistavägen är avstängd för biltrafik finns alternativ att nå Bögs gård och Väsby gård:

 1. Från södra Sollentuna och centrala Sollentuna ta Turebergsleden fram till Hanstavägen. Sväng höger på Hanstavägen och sedan höger upp på Vandagatan. Ta vänster på Norra Kolonnvägen fram till reservatets entré vid Knistavägen. Fortsätt fram till parkeringsplatsen nedanför Bögs gård.
 2. Från Häggvik och norra Sollentuna ta Pommernvägen in från Norrvikenleden. Fortsätt under E4an och sväng vänster i slutet av Pommernvägen. Följ grusvägen fram 200 meter till parkeringsplatsen. Från parkeringen är det cirka 1 km promenad på grusad gångväg till Bögs gård.
 3. Från norra Sollentuna och Häggvik ta Vibyvägen från Norrvikenleden. Fortsätt över E4an och sväng vänster på Söderled. Ta direkt vänster igen på Rävgärdsvägen och ta höger på Officersvägen efter 750 m. Vid korsningen med Militärvägen går en promenadväg upp till vänster. Parkera enligt parkerings-bestämmelserna på någon lokalgata i Viby. Från Militärvägen är det cirka 1,1 km promenad till Väsby gård och 2 km till Bögs gård.
 4. Från norra Sollentuna och Häggvik ta Vibyvägen in från Norrvikenleden. Fortsätt över E4an och följ Vibyvägen genom Viby och ta höger in mot Sollentuna ridklubb. Passera stallet och åk fram till naturreservatets parkeringsplats strax före Fäboda gård. Från parkeringen är det cirka 3,1 km promenad till Väsby gård och 4 km till Bögs gård.

När Knistavägen är avstängd för gående och cyklister finns alternativ att nå Bögs gård och Väsby gård: 

 1. Från centrala Sollentuna via gångtunnel Töjnan/Kronåsen
 2. Från Häggvik via gångtunnel Hammarbacken
 3. Från Häggvik och Norrviken via Pommernvägen
 4. Från södra delen av Viby via Militärvägen
 5. Från norra Viby via Vibyvägen/Fäboda gård

Du kan skriva ut kartor med textbeskrivningar för de olika alternativen, dessa ligger bifogade som pdf:er på denna sida.

Bilväg till Bögs gård från södra och centrala Sollentuna.pdf

Bilväg till Bögs gård via Fäboda.pdf

Bilväg till Bögs gård via Pommernvägen.pdf

Bilväg till Bögs gård via Viby.pdf

Gångväg till Bögs gård från Häggvik.pdf

Gångväg till Bögs gård från Tureberg.pdf

Gångväg till Bögs gård via Fäboda.pdf

Gångväg till Bögs gård via Pommernvägen.pdf

Gångväg till Bögs gård via Viby.pdf

 

Knistavägen avstängd för biltrafik.pdf

Knistavägen avstängd för gående.pdf