Till navigation Till innehåll (s)

2020 – Rotsunda och Rotsunda gård 

Kommunen arbetar kontinuerligt med förbättringar av trafiksäkerheten i Sollentuna med utgångspunkt i de boendes egna upplevelser. I år har turen kommit till Rotsunda och Rotsunda gård.

Ökad trygghet i trafiken

Under 2020 genomfördes en kartläggning av trafikmiljön i Rotsunda och Rotsunda gård. I kart­­lägg­ningen ingår enkät, hastighetsmätningar och platsbesök. Resultatet från kartläggningen är underlag för fortsatt utveckling av trafikmiljön i områdena. Resultatet kommer redovisas på denna sida.

Webbenkät

En inbjudan till en webbenkät om trafikmiljön i området skickades ut under våren till samtliga hushåll i Rotsunda och Rotsunda gård. Ditt enkätsvar hjälper oss i vår nulägesbeskrivning av trafikmiljön i områdena.

Dialogmöte

I vanliga fall genomförs ett dialogmöte som del av nulägesanalysen för Trygg i Trafiken. På grund av den pågående smittspridningen av det nya coronaviruset Covid-19 genomfördes inga dialogmöten i Rotsunda och Rotsunda gård. Istället får webbenkäten spegla invånarnas åsikter i större utsträckning.

Åtgärdsförslag

Utifrån kartläggningen har ett åtgärdsförslag tagits fram som ligger till grund för de fysiska åtgärder och informationsrelaterade åtgärder som genomförs i Rotsunda och Rotsunda gård år 2021. Åtgärdsförslaget går att ta del av i rapporten nedan. Information om planerade åtgärder  skickas även ut per post till dig som är boende i något av områdena. Inför att åtgärderna genomförs kommer närmare information publiceras på denna sida, och under:

Aktuella mark- och vägarbeten