Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

2020 – Rotsunda och Rotsunda gård 

Kommunen arbetar kontinuerligt med förbättringar av trafiksäkerheten i Sollentuna med utgångspunkt i de boendes egna upplevelser. I år har turen kommit till Rotsunda och Rotsunda gård.

Ökad trygghet i trafiken

Under 2020 genomförs en kartläggning av trafikmiljön i Rotsunda och Rotsunda gård. I kart­­lägg­ningen ingår dialogmöte, enkät, hastighetsmätningar och platsbesök. Resultatet från kartläggningen kommer att vara underlag för fortsatt utveckling av trafikmiljön i områdena. Resultatet kommer skickas per mail, till dig som medverkat på dialogmötet, och redovisas på denna sida.

Webbenkät

En inbjudan till en webbenkät om trafikmiljön i området skickas ut till samtliga hushåll i Rotsunda och Rotsunda gård. Ditt enkätsvar hjälper oss i vår nulägesbeskrivning av trafikmiljön i områdena.

Rotsunda gård, till enkäten

Rotsunda, till enkäten

Dialogmöte

Dialogmöten planeras för de boende i Rotsunda och Rotsunda gård. På grund av rådande omständigheter kring Corona-viruset vill vi avvakta den fortsatta utvecklingen av situationen innan vi går ut med inbjudan till fysiska dialogmöten. Därför kommer ytterligare information om dialogmötena senare i vår.

Åtgärdsförslag

Utifrån kartläggningen kommer ett åtgärdsförslag tas fram som ligger till grund för de fysiska åtgärder och informationsrelaterade åtgärder som genomförs i Rotsunda och Rotsunda gård år 2021. Information om planerade åtgärder kommer att publiceras på denna sida och skickas ut per post till dig som är boende i något av områdena.