Till navigation Till innehåll (s)

2020 – Rotsunda och Rotsunda gård

Kommunen arbetar med att förbättra trafiksäkerheten i Sollentuna inom projektet Trygg i Trafiken. År 2020 påbörjades arbetet i Rotsunda och Rotsunda gård. År 2021 genomförs åtgärder i Rotsunda och Rotsunda gård.

Ökar trygghet i trafiken

Under 2020 gjordes en kartläggning av trafikmiljön i Rotsunda och Rotsunda gård. Den bestod av enkät, hastighetsmätningar och platsbesök. Detta utgör underlag för utveckling av trafikmiljön i områdena. En länk till kartläggningen finns längst ner på denna sida.

Åtgärdsförslag

Utifrån kartläggningen har ett åtgärdsförslag tagits fram. Det ligger till grund för de åtgärder som görs i Rotsunda och Rotsunda gård. Åtgärdsförslaget finns som rapport längst ner på sidan. Inför att åtgärderna byggs publiceras information under:

Aktuella mark- och vägarbeten

Åtgärder i Rotsunda och Rotsunda gård är:

  • Hastighetssäkring och tillgänglighetsanpassning av övergångsställen på Rotsundagårdsvägen, Bollstanäsvägen och Rotebergsvägen
  • Hastighetssäkring av övergångsställe på Antunavägen

Vi undersöker också om det går att hastighetssäkra två övergångsställen vid Rotsunda torg. Det kommer i sådana fall göras år 2022. Detta för att samordna åtgärderna med kommande ledningsarbeten vid Rotsunda torg. Ledningsarbetena genomförs av Norrvatten.