Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta nationella råd för hela Sverige.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Trygg i trafiken 2019 - Rotebro och norra Edsberg 

Kommunen arbetar kontinuerligt med förbättringar av trafiksäkerheten i Sollentuna med utgångspunkt i de boendes egna upplevelser. År 2020 genomförs åtgärder i Rotebro och norra Edsberg.

Ökad trygghet i trafiken

Under 2019 har det genomförts en kartläggning av trafikmiljön i norra Edsberg och Rotebro. I kart­­lägg­ningen ingår dialogmöte, enkät, hastighetsmätningar och platsbesök. Resultatet från kartläggningen kommer att vara underlag för fortsatt utveckling av trafikmiljön i områdena. Resultatet kommer skickas per mail, till dig som medverkat på dialogmötet, och redovisas på denna sida.

Webbenkät

I maj 2019 skickades en webbenkät ut till samtliga hushåll i Rotebro och norra Edsberg. Vi fick in 165 svar från boende i Rotebro och 100 svar från boende i Norra Edsberg. Resultatet sammanfattas i kartläggningen som kommer att läggas upp på denna sida.

Dialogmöte

I september 2019 genomfördes dialogmöten för boende i Rotebro och norra Edsberg. I norra Edsberg deltog cirka 12 personer, och i Rotebro deltog cirka 18 personer. Resultatet från dialogmötet sammanfattas i kartläggningen som kommer att läggas upp på denna sida.

Pågående arbete

Just nu pågår arbetet med att genomföra de fysiska åtgärder som är resultatet av det åtgärdsförslag som tagits fram för Rotebro och norra Edsberg. I Rotebro byggs busshållplatser längs Ytterbyvägen och Holmbodavägen om. Busshållplatserna förses med ledstråk och kontrastplattor för att förenkla för synskadade att orientera sig och kantstenen höjs upp för att förenkla på- och avstigning för personer som använder barnvagn, rullator eller rullstol.

Hållplats Kättilmunds väg

Vid hållplatsen Kättilmunds väg på Holmbodavägen kommer en mer omfattande ombyggnation av busshållplatsen att genomföras. Hållplatsen kommer att få en ny utformning som en så kallad timglashållplats eller ”dubbel stopphållplats”. Det innebär att plattformsytan på västra sidan kommer att bli bredare, vilket förenklar påstigning för personer som använder barnvagn, rullator eller rullstol.

Pågående arbeten

Under hösten 2020 kommer arbeten påbörjas med att bygga om övergångsställen på Lodvägen och Flintlåsvägen i norra Edsberg, och på Holmbodavägen, Konsumentvägen och Rotebrovägen i Rotebro. Övergångsställena byggs om med konstrastmarkerade plattor för att förenkla för synskadade att orientera sig och kantstenen sänks ned för att förenkla för personer som använder barnvagn, rullator eller rullstol att använda övergångsställena. Övergångsställena på Lodvägen, Flintlåsvägen och Konsumentvägen förses även med nya eller breddade mittrefuger för att skapa en tryggare trafikmiljö för fotgängare.

Tidplan för arbetet