Till navigation Till innehåll (s)

Trygg i trafiken 2019 - Rotebro och norra Edsberg

Kommunen arbetar kontinuerligt med förbättringar av trafiksäkerheten i Sollentuna med utgångspunkt i de boendes egna upplevelser. År 2020 genomförs åtgärder i Rotebro och norra Edsberg.

Ökad trygghet i trafiken

Under 2019 har det genomförts en kartläggning av trafikmiljön i norra Edsberg och Rotebro. I kart­­lägg­ningen ingår dialogmöte, enkät, mäta hastigheten och platsbesök. Resultatet från kartläggningen kommer att vara underlag för fortsatt utveckling av trafikmiljön i områdena. 

Webbenkät

I maj 2019 skickades en webbenkät ut till samtliga hushåll i Rotebro och norra Edsberg. Vi fick in 165 svar från boende i Rotebro och 100 svar från boende i Norra Edsberg. 

Dialogmöte

I september 2019 genomfördes dialogmöten för boende i Rotebro och norra Edsberg. I norra Edsberg deltog cirka 12 personer, och i Rotebro deltog cirka 18 personer. 

Hållplats Kättilmunds väg

Vid hållplatsen Kättilmunds väg på Holmbodavägen genomfördes en ombyggnation av busshållplatsen. Hållplatsen fick en ny utformning som en så kallad timglashållplats eller ”dubbel stopphållplats”. Det innebär att plattformen på västra sidan blev bredare, vilket förenklar påstigning för personer med barnvagn, rullator eller rullstol.

Under hösten 2020 byggdes även övergångställen om på Lodvägen och Flintlåsvägen i norra Edsberg, och på Holmbodavägen, Konsumentvägen och Rotebrovägen i Rotebro. Övergångsställena byggdes om med konstrastmarkerade plattor för att förenkla för synskadade att orientera sig och kantstenen sänktes ned för att förenkla för personer med barnvagn, rullator eller rullstol att använda övergångsställena. Övergångsställena på Lodvägen, Flintlåsvägen och Konsumentvägen försågs även med nya eller breddade mittrefuger för att skapa en tryggare trafikmiljö för fotgängare.

Tidplan för arbetet