Till navigation Till innehåll (s)
Barn på cykel

Trygg i trafiken

Inom projektet Trygg i Trafiken arbetar Sollentuna kommun med trafiksäkerhet i kommunens olika områden. Arbetet utgår från de boendes egna upplevelser. Projektet löper mellan åren 2013–2021. År 2021 utvärderas hela projektet.

Kommunen fokuserar på två kommundelar per år inom Trygg i Trafiken. Undantaget var projektets första år. Då genomfördes projektet bara i en kommundel, Edsviken.

Tidplan för arbetet 

  • 2013 Edsviken
  • 2014 Vaxmora, Törnskogen, Edsängen, Solängen och Silverdal
  • 2015 Norrviken och Häggvik
  • 2016 Töjnan och Sjöberg
  • 2018 Helenelund och Viby
  • 2019 Rotebro och Norra Edsberg
  • 2020 Rotsunda och Rotsunda gård
  • 2021 Uppsamlingsår

Arbetsprocessen 

Kommunen arbetar med varje kommundel under tre år.

Första året tas nulägesanalyser fram. Då kartläggs trafikmiljön. Det görs genom dialogmöte, enkät, hastighetsmätningar och platsbesök. Det blir ett underlag för att utveckla trafikmiljön i områdena.

Sedan används nulägesanalysen för att ta fram åtgärdsförslag. Beslut fattas om att genomföra åtgärder. Åtgärder genomförs under andra året. Det kan vara fysiska åtgärder och informationsåtgärder. Fysiska åtgärder kan vara att bygga om övergångsställen, en ny gång- och cykelbana eller bättre belysning på gång- och cykelbanor.

Under tredje året utvärderas åtgärderna. Det görs genom nya trafikmätningar, platsbesök och en ny enkät till de boende.

Genomförda kartläggningar och åtgärder

Nedan finns länkar till PDF:er med de nulägesanalyser, åtgärdsförslag och utvärderingar som har genomförts.