Till navigation Till innehåll (s)

Vandrande skolbuss

Vandrande skolbuss – vad är det? En vandrande eller cyklande skolbuss är ett organiserat samgående till skolan där vuxna turas om att följa sina egna och andras barn. Ju fler barn som går till skolan desto färre bilar och säkrare trafikmiljö runt skolan. 

Ett exempel: fem familjer från samma bostadsområde bildar en vandrande/cyklande skolbuss. Varje familj ansvarar för en dag i veckan och följer då samtliga barn till och från skolan. Gruppen träffas varje dag på en bestämd plats och på ett klockslag som gjorts upp på förhand, för att sedan gemensamt ta sig till skolan.

Att starta en vandrande skolbuss

Nedan hittar du några tips på hur ni lätt startar upp en vandrande skolbuss i ert område.

 • Ta kontakt med andra föräldrar. Kanske skolan kan hjälpa till på föräldramöten
 • Bestäm vilka dagar och tider som ska gälla.
 • Bestäm en fast mötesplats – en hållplats.
 • Ha god framförhållning! Gör ett schema för hela terminen

Mer information hittar du bland annat i denna broschyr som har tagits fram i projektet Samverkan för hållbart resande

Tänk på

Som ”chaufför” bör du tänka på några saker: följ trafikreglerna, prata inte i telefon medan du ”kör”, var tydlig mot barnen vad som är ok och vad inte, var alltid i tid på mötesplatsen, leta ersättare om du skulle få förhinder, etc. En möjlighet är att ”chaufförerna” för en vandrande skolbuss träffas vid uppstarten och även längre fram under tiden för att prata genom frågor och sätta upp regler kring vad som gäller om ett barn inte dyker upp, etc.

Erfarenheter från vandrande skolbussar

 • Smidigare att organisera än vad många först tror.
 • Mer tid och mindre stressigt på morgnarna, då man lämnar en dag i veckan istället för fem.
 • Barnen stressar mindre än tidigare och hinner prata av sig med kompisarna innan skolan.
 • Barn som promenerar på morgonen har lättare att koncentrera sig i skolarbetet.
 • Barnen blir mer självgående, lär sig ta ansvar, passa tiden och hitta i området.
 • Föräldrar lär känna sina barns kompisar
 • Barnen får trafikvana.
 • Färre bilar runt skolan
 • Bra för miljön