Till navigation Till innehåll (s)

Ombyggnation av angöring Sofielundsskolan 

Vid Sofielundsskolan har trafik- och fastighetskontoret gjort vägen till skolan säkrare genom att vi anlagt en gångbana samt ett par övergångsställen.

Angöringen söder om skolan var tidigare en plats där barn som kom gående och cyklande tvingades dela på vägbanan med bilar som lämnar eller parkerar. Som en del i arbetet med skolvägarna så har vi under sommaren 2014 förbättrat för gående genom att bredda, förlänga och utöka gångbanan. Vi har också anlagt ett par upphöjda övergångsställen och förbättrat för bilar att vända på ett säkert sätt.