Till navigation Till innehåll (s)

'Drop-off zone' - avlämningsplats 

På Futuraskolan Rådan har man jobbat aktivt med att minska biltrafiken närmast skolan genom att skapa en avlämningsplats. Detta har uppmuntrats av kommunen genom ett permanentande av avlämningsytan.

Avlämningsytan har skapats efter ett initiativ från skolan  att minska biltrafiken närmast skolan. Avlämningsplatser är ett utmärkt sätt att minska problematiken i skolans omedelbara närhet där flest barn rör sig.

Som en del i arbetet tillsammans med skolan har avlämningsytan, eller "drop-off zon" som den kallas då skolan är engelskspråkig, permanentats samt skyltats med barnens egenritade vägmärken.