Till navigation Till innehåll (s)

Exempel från Säkra skolvägar 

På underliggande sidor presenteras ett antal av de aktiviteter samt byggnationer som skett inom ramen för arbetet med Säkra skolvägar i Sollentuna.

Några exempel från skolor

 • Trafik & resor

  'Drop-off zone' - avlämningsplats

  På Futuraskolan Rådan har man jobbat aktivt med att minska biltrafiken närmast skolan genom att skapa en avlämningsplats. Detta har uppmuntrats av kommunen genom ett permanentande av avlämningsytan.

 • Trafik & resor

  Trafikvecka på Futuraskolan Rådan

  Barnen på Futuraskolan Rådan fick under maj månad lära sig om säker cykel, hur det funkar på ett bussgarage, prata om trafikfrågor samt rita vägmärken.

 • Trafik & resor

  Tack för att du går och cyklar

  Kommunen har erbjudit skolorna att sätta upp banderoller som uppmärksammar föräldrar och barn om pågående arbete med resor kring skolorna.