Till navigation Till innehåll (s)

Exempel från Säkra skolvägar

På underliggande sidor presenteras ett antal av de aktiviteter samt byggnationer som skett inom ramen för arbetet med Säkra skolvägar i Sollentuna.

Några exempel från skolor

 • Trafik & resor

  Tryggare trafikmiljö vid Runbacka

  Runbacka skolor fick 2019 en ny plats där föräldrar kan lämna av sina barn. Ytan ligger 150 meter från skolans entré och här är trafiken enkelriktad utan backande rörelser.

 • Trafik & resor

  'Drop-off zone' - avlämningsplats

  På Futuraskolan Rådan har man jobbat aktivt med att minska biltrafiken närmast skolan genom att skapa en avlämningsplats. Detta har uppmuntrats av kommunen genom ett permanentande av avlämningsytan.

 • Trafik & resor

  Trafikvecka på Futuraskolan Rådan

  Barnen på Futuraskolan Rådan fick under maj månad lära sig om säker cykel, hur det funkar på ett bussgarage, prata om trafikfrågor samt rita vägmärken.