Till navigation Till innehåll (s)

Exempel från Säkra skolvägar 

På underliggande sidor presenteras ett antal av de aktiviteter samt byggnationer som skett inom ramen för arbetet med Säkra skolvägar i Sollentuna.

Exempel från skolor

 • Trafik & resor

  Trafikvecka på Futuraskolan Rådan

  Barnen på Futuraskolan Rådan fick under maj månad lära sig om säker cykel, hur det funkar på ett bussgarage, prata om trafikfrågor samt rita vägmärken.

 • Trafik & resor

  'Drop-off zone' - avlämningsplats

  På Futuraskolan Rådan har man jobbat aktivt med att minska biltrafiken närmast skolan genom att skapa en avlämningsplats. Detta har uppmuntrats av kommunen genom ett permanentande av avlämningsytan.

 • Trafik & resor

  Tack för att du går och cyklar

  Kommunen har erbjudit skolorna att sätta upp banderoller som uppmärksammar föräldrar och barn om pågående arbete med resor kring skolorna.

 • Trafik & resor

  Spårviddshinder Malla Silverstolpes väg

  Under sommaren 2014 anlade trafik- och fastighetskontoret ett spårviddshinder för att förhindra obehörig genomfartstrafik på Malla Silverstolpes väg.

 • Trafik & resor

  Resvaneundersökning

  De skolor som deltar i arbetet med säkra skolvägar genomför regelbundna enkla resvaneundersökningar. På så sätt kan de se förändringar i hur barnen tar sig till skolan och utvärdera effekterna från arbetet med Säkra skolvägar.

 • Trafik & resor

  Ombyggnation av angöring Sofielundsskolan

  Vid Sofielundsskolan har trafik- och fastighetskontoret gjort vägen till skolan säkrare genom att vi anlagt en gångbana samt ett par övergångsställen.