Information om coronaviruset

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat om skärpta allmänna råd för Stockholms län.
Här finns kommunens samlade information.

Till navigation Till innehåll (s)

Terräng 

Ett vanligt misstag är att många parkerar sitt fordon eller del av fordonet i terräng. Tänk på att det är förbjudet att stanna och parkera i terräng.

Med terräng menas allt som inte är väg. Det innebär att du inte får parkera ditt fordon längs med en gata där en del av fordonet står utanför den yta som är avsedd för motorfordon.