Till navigation Till innehåll (s)

Information om parkeringstillstånd för rörelsehindrad 

I Sollentuna kommun behöver rörelsehindrad inte betala parkeringsavgift på de kommunala parkeringarna.

Parkeringstillstånd ger rätt att parkera:

  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrade under högst den tid som är angiven på skylten.
  • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar.
  • Rätt att parkera under högst 3 timmar på gångfartsområden/gågator.
  • Rätt att parkera högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten högst 3 timmar.

Parkeringstillstånd gäller inte där det är förbud att stanna och inte i zoner för visst ändamål, till exempel lastzon, taxizon och vändzon.

Parkeringstillstånd för förare är personligt och får endast användas då tillståndshavaren själv kör bilen.

Parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får användas endast när tillståndshavaren är med i bilen.

Ett missbrukat parkeringstillstånd återkallas av kommunen.

I Sollentuna kommun behöver du inte betala parkeringsavgift på de kommunala parkeringarna.

 

Parkeringstillstånd ska vara synligt placerat

Ett förlorat eller stulet parkeringstillstånd ska polisanmälas. Efter det kan kommunen spärra kortet och utfärda ett nytt. Ett upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller på liknande sätt så att framsidan på kortet syns bra utifrån.

När parkeringstillståndet slutat gälla skickar du tillbaka det till oss.

Parkeringstillståndet är stöldbegärligt och bör inte ligga kvar i bilen då det inte används.