Till navigation Till innehåll (s)

Parkeringsförbudsområde

Några områden har totalt parkeringsförbud där inte annat anges med vägmärke. Detta gäller till exempel Sollentuna centrum, norra Edsberg, Sjöberg och Silverdal. Inom dessa områden tillåts parkering endast på de platser där det bedöms som lämpligt med hänsyn till framkomlighet och trafiksäkerhet.