Till navigation Till innehåll (s)

Oskyltade p-förbud 

Dubbelparkering

Dubbelparkering är inte tillåten. Det gäller både bredvid andra bilar och bredvid containrar, arbetsbodar och liknande.

Garageport och utfarter

Du får inte parkera framför utfarten till en fastighet, till exempel ett garage. Portar till utfarter behöver inte vara märkta på något särskilt sätt för att denna regel ska gälla.

Terräng

Du får inte parkera ditt fordon längs med en gata där en del av fordonet står utanför den yta som är avsedd för motorfordon.

Lastbil

Lastbilar får inte parkeras på väg inom kommunen klockan 22-06, utom där det är skyltat med tillåten parkering.