Till navigation Till innehåll (s)

Datumparkering 

Datumparkering gäller i stora delar Sollentuna enligt de områdesmärken som finns uppsatta vid bland annat kommungränsen och avfarter från motorväg.

Märket anger att det är förbjudet att parkera mellan klockan 02.00 och 15.00 på ojämn husnummersida ojämnt datum och jämn husnummersida jämnt datum.