Till navigation Till innehåll (s)

Datumparkering 

Datumparkering gäller i hela Sollentuna enligt det områdesmärke som finns uppsatt vid kommungräns och avfarter från motorväg.

Märket anger att det är förbjudet att parkera mellan kl 02–15 på ojämn husnummersida ojämnt datum och jämn husnummersida jämnt datum. Förbudet gäller även om det inte finns numrerad adress just på platsen. Märket gäller fram till den plats där ett slutmärke är uppsatt eller där det på annat sätt framgår att bestämmelserna på märket inte gäller.