Till navigation Till innehåll (s)

Datumparkering

Datumparkering gäller i stora delar Sollentuna enligt de områdesmärken som finns uppsatta vid bland annat kommungränsen och avfarter från motorväg.

Märket anger att det är förbjudet att parkera mellan klockan 02.00 och 15.00 på udda husnummersida udda datum och jämn husnummersida jämnt datum.