Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Gröndalsskolan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Gillbo - Gröndalsskolan
Postadress: 192 69 Sollentuna
Besöksadress: Ebba Brahes väg 14
Telefon: 08 754 12 51
utbildningrotebro@edu.sollentuna.se

Gröndalsskolan F-2 är en del av Gillbo-Gröndalsskolan

Gröndalsskolan F-2 är en del av Gillbo-Gröndalsskolan F-9

Gröndalsskolan byggdes år 2010. Här har vi förskoleklasser, åk 1 och 2. Skolan har väl byggda och anpassade lokaler på ett plan för en väl fungerande skol- och fritidsverksamhet. Vår skolgård är stor och inbjuder till lek och rörelse, både fri och planerad. Vi använder oss av naturen runt omkring oss i vår undervisning och besök i den närliggande skogen gör vi med jämna mellanrum.

När du börjar på Gröndalsskolan har du som elev en plats ända upp till åk 9 inom Gillbo-Gröndalsskolan. I åk 3 flyttar man upp på Gillboskolan tillsammans med sina lärare och får på det sättet en trygg övergång till den lite större skolan. Vi samarbetar inom elevstöd, skolhälsovård och skolledning inom Gillbo-Gröndalsskolan. Det ger en trygghet och en tydlig och synlig kunskapsutveckling men också ett bra överlämnande mellan enheterna inom Gillbo-Gröndalsskolan. Vi arbetar med våra tydliga mål på Gröndalsskolan som också är gemensamma för hela verksamheten, Trygghet och Tillgängligt Lärande. Gröndalsskolan leds av bitr. rektor för åk F-3.

 

Publicerad: 25 januari 2019