Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Gröndalsskolan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Gillbo - Gröndalsskolan
Postadress: 192 69 Sollentuna
Besöksadress: Ebba Brahes väg 14
Telefon: 08 754 12 51
utbildningrotebro@edu.sollentuna.se

Gröndalsskolan F-2 är en del av Utbildning Rotebro

Gröndalsskolan är den senaste byggda skolan inom Utbildning Rotebro. Här har vi förskoleklasser, årskurs 1 och 2. Skolan byggdes år 2010 och skolan har väl fungerande lokaler för sin verksamhet. Skolgården är enormt stor och inbjuder till både fri lek och planerad utevistelse. Vi använder oss också av naturen runt omkring oss i vår undervisning och besök i den närliggande skogen gör vi med jämna mellanrum. 

När du börjar på Gröndalsskolan har du som elev en plats ända upp till åk 9 inom Utbildning Rotebro. Vi samarbetar inom elevstöd, skolhälsovård och skolledning. Det ger en trygghet och en tydlig  och synlig kunskapsutveckling men också ett bra överlämnande mellan enheterna inom Utbildning Rotebro. Vi arbetar med våra tydliga mål på Gröndalsskolan som också är gemensamma för hela URO, Utbildning Rotebro, Trygghet och Synligt Lärande.

Publicerad: 26 juli 2017