Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Gillbo Skola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Gillbo - Gröndalsskolan
Postadress: 192 69 Sollentuna
Besöksadress: Ebba Brahes väg 14
Telefon: 08 754 12 51
utbildningrotebro@edu.sollentuna.se

Gillbo Skola en del av Utbildning Rotebro årskurs 3-9

I över 100 år har Gillbo skola funnits bland villaträdgårdarna i västra Rotebro. Idag har vi cirka 450 elever i åk 3-9. Vi har två klasser i varje årskurs samt en internationell klass åk 3-9.  Vi vill att våra elever ska få en bra start och en skolgång där studier och goda resultat är viktigt. Vi arbetar med Trygghet och Synligt Lärande som mål för alla våra enheter inom Utbildning Rotebro.

På skolan finns det två arbetslag, åk 4-6 och åk 7-9 Varje arbetslag har ett eget hus med sina hemklassrum. Det ger en trygghet att vara samlad i ett hus men det finns möjligheter att träffa andra kamrater under rasterna på vår stora skolgård. Specialsalar finns naturligtvis för idrott, slöjd, hemkunskap, musik, bild och NO. I arbetslagen finns speciallärare/pedagog och elevassistent som är med i det dagliga arbetet.

Vi har också en egen kurator och SYV (studie- och yrkesvägledare). Inom Skolhälsovården har vi en skolsköterska på heltid och även tillgång till skolläkare och psykolog. 

För att allt ska fungera med det praktiska har vi ett Servicelag med intendent, vaktmästare, rektorsassistent och en DTS. De arbetar övergripande med alla våra enheter inom Utbildning Rotebro. 

Vi har fritids för åk 3 på skolan, Fritids Örnen. Caféverksamhet för högstadieeleverna under skoldagen.  Gillets fritids är för åk 4-6. Fritidsgården Gillet kvällstid är för åldrarna 12-16 år.

Om du har gått på Gröndalsskolan F-åk 2 flyttas du automatiskt upp till åk på Gillbo skola och du behöver inte göra något nytt skolval.

Publicerad: 26 juli 2017