Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Gillbo Skola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Gillbo - Gröndalsskolan
Postadress: 192 69 Sollentuna
Besöksadress: Ebba Brahes väg 14
Telefon: 08 754 12 51
utbildningrotebro@edu.sollentuna.se

Gillbo Skola en del av Gillbo-Gröndalsskolan

Gillboskolan åk 3-9  är en del av Gillbo-Gröndalsskolan F-9

I över 100 år har Gillbo skola funnits bland villaträdgårdarna i västra Rotebro. Idag har vi cirka 430 elever i åk 3-9. Vi har två klasser i varje årskurs samt en förberedelseklass.  Vi vill att våra elever ska få en bra start och en skolgång där studier och goda resultat är viktigt. Vi arbetar med Trygghet och Tillgängligt Lärande som mål för Gillbo-Gröndalsskolan.

På skolan finns det två arbetslag, åk 4-6 och åk 7-9.  Varje arbetslag har ett eget hus med sina hemklassrum. Det ger en trygghet att vara samlad i ett hus men det finns möjligheter att träffa andra kamrater under rasterna på vår stora skolgård. Specialsalar finns naturligtvis för idrott, slöjd, hemkunskap, musik, bild och NO. I arbetslagen finns speciallärare/pedagog och elevassistent som är med i det dagliga arbetet.

Vi har också en egen kurator och SYV (studie- och yrkesvägledare). Inom Skolhälsovården har vi en skolsköterska på heltid och även tillgång till skolläkare och psykolog. Bitr. rektor för åk 4-9 finns på Gillbo.

För att allt ska fungera med det praktiska har vi ett Servicelag med intendent, vaktmästare, skoladministratör och en datatekniker. De arbetar övergripande med alla våra enheter inom Gillbo-Gröndalsskolan.

Vi har fritids för åk 3 och för åk 4-6. I Västra huset har vi en Caféverksamhet för högstadieeleverna under skoldagen. Om du har gått på Gröndalsskolan F-åk 2 flyttas du automatiskt upp till åk 3 på Gillbo skola och du behöver inte göra något nytt skolval.

 Publicerad: 25 januari 2019