Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Ebba fsk

Ebba fasader

Välkommen till nya Ebbas förskola och Brage Språkförskola!

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Gillbo - Gröndalsskolan
Postadress: 192 69 Sollentuna
Besöksadress: Ebba Brahes väg 14
Telefon: 08 754 12 51
utbildningrotebro@edu.sollentuna.se

Ebbas Förskola ligger i ett etablerat villaområde med naturen inpå knuten och med promenadavstånd, 5-6 minuter från Rotebros pendeltågsstation.

26 april 2018 (uppdaterad samma dag)

Målning av förråd och glipa  sker mellan den 2 och 4 maj. Viss avstängning kommer att krävas för tork tider på målning. Den 12 maj kommer staketet, som togs sönder när man lyfte in lekställningen, att årgärdas. 

25 april 2018

Vi är nästan i hamn med att bygga klart den nya Ebbas förskola, men än återstår några delar på gården. Det har förekommit en del frågor kring detta och vi på förskolan har nu träffat de inom kommunen som ansvarar för att hela förskolan blir färdig. 

Under maj räknar man med att avsluta arbetet med parkeringen (målning av linjer och skyltar) och flytt av lyktstolpe. Troligen kommer även gräset att läggas ut under maj månad, men detta kräver, för att ge bästa möjliga förutsättningar för en fin gräsmatta, att gården stängs av i etapper. Alternativt genomförs gräsanläggningen när vi har stängt i sommar.

Under de stängda veckorna, vecka 29-31, avslutas även arbetet med förråden och ramper.

-------------------------------------------------

Förskolan ingår i den större organisationen Utbildning Rotebro som förutom Ebbas förskola även består av Gillbo skola år 3-9, Gröndalsskolan år F-2  samt Gillets fritidsgård. Allt inom närområdet.

Ebbas Förskola delar lokaler med Brage Språkförskola i de nybyggda lokaler på Ebba Brahes väg 3. Förskolan har sex avdelningar varav Ebba har fyra avdelningar om tjugo barn på varje avdelning.  Brage har två avdelningar om åtta barn på varje avdelning. Vi kommer att få maten tillagad på plats i eget tillagningskök. 

På plats

Vi har nu flyttat in i lokalerna. Som vid alla flyttar är det mycket som ska fungera och det tar en liten tid innan man har vant sig vid det nya och upptäckt vad som eventuellt behöver ytterligare anpassas och göras bättre.  

Och allt är inte helt färdigt. En del av det som återstår har med utemiljön att göra och där spelar väderleken en roll för vad som kan göras nu och vad som får vänta några veckor.

Här kommer några av de saker som vi ska åtgärda:

  • När det gäller parkeringsytor undersöker vi hur vi bäst kan disponera de ytor som är finns. Olika typer av transporter måste kunna använda ytorna på ett säkert sätt.
  • Utomhusmiljön kommer att får gräsytor och grusgångar till lekställningar och baksandslåda. Gräsytorna kommer att vara färdiga för lek och spring senare under våren.
  • Barnvagnsförrådet flyttas och nya förråd tillkommer.
  • Den felplacerad gatubelysning på gångbana flyttas när väder tillåter..

Har du som vårdnadshavare ytterligare frågor eller funderingar, kontakta personalen på förskolan.

Publicerad: 26 april 2018