Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Fritidshemmet

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Töjnaskolan
Besöksadress: 

Love Almqvists Väg 1
191 44 Sollentuna


Telefon: 08-579 229 97 Fax: 08-625 78 00
tojnaskolan@edu.sollentuna.se

Fritidshem håller under skoldagar öppet för: F-3: kl. 6.45-17.45 4-6: kl. 14.00-17.45

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag är att att komplettera skolan och hemmet, vi använder oss i första hand av informellt lärande och möjliggör praktisk kunskap, vi ser till elevens allsidiga utveckling och vi har ett stort fokus på att främja den sociala utvecklingen.

Fritidshemmet ska skapa en meningsfull fritid för eleverna med utrymme för rekreation, elevernas egna intressen, både elevens individuella och gruppsammansättningens behov, vårt uppdrag är även att vidga vyer och uppmuntra elever att prova nya saker. Detta ska genomföras på ett sätt där fri verksamhet blandas med pedagogstyrd verksamhet.

Information om Töjnaskolans fritidsresan

Fritidsresan är ett av skolans två utvecklingsprojekt. I projektet tar vi krafttag för att synliggöra, möjliggöra och tydliggöra fritidshemmets egenvärde i verksamheten. Allt vi tillsammans gör för att ta fritidshemmet till en högre nivå är fritidsresan, exempelvis fortbildning, gemensam konferenstid, rastaktiviteter och roliga skollov samt att vi numera har en utvecklingsledare för fritidshemmet anställd på skolan. Just nu är våra fokusområden social utveckling, kommunikation och meningsfulla aktiviteter med tydligt syfte. Målet är att skapa ett fritidshem som präglas av lustfyllt lärande, som eleverna inte vill gå hem ifrån på kvällarna.

Publicerad: 28 augusti 2018