Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Eht, elevhälsoteam

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

Töjnaskolan
Besöksadress: 

Love Almqvists Väg 1
191 44 Sollentuna


Telefon: 08-579 229 97 Fax: 08-625 78 00
tojnaskolan@edu.sollentuna.se

I Sollentuna kommun är elevers hälsa allas angelägenhet och allas ansvar. Varje elev ska bli bemött med respekt, vara trygg och trivas i skolan. Vår uppgift är att främja lärande och undanröja hinder för elevers lust och möjlighet att lära och utveckla...

Elevhälsans personal träffas kontinuerligt och behandlar övergripande elevhälsofrågor och enskilda elevärenden som uppmärksammats av arbetslagen. Elevhälsans arbete utgår från ett Salutogent perspektiv. Salutogenes betyder hälsans ursprung och härrör från latinets salus som betyder hälsa och grekiskans genesis (ursprung). Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom. Det betyder att vi i elevhälsans arbete fokuserar på det som fungerar för eleven och genom det stärker och skapar positiva utvecklingsområden.

Publicerad: 28 augusti 2018