Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Kvalitet och resultat

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

 Tegelhagens skola

  • Förskoleklass-åk 4, Edsviksvägen 146
  • Åk 5 - åk 9, Minkvägen 53

Telefon växel: 08-533 307 50

Kvalitetsredovisning

Lämnas in av rektor varje läsårsslut och är en sammanfattning över hur skolan har nått resultat inom bland annat lärandet, måluppfyllnad med mera. Kvalitetsredovisningen fungerar också som underlag i utvecklings- och förbättringsarbetet.

Kundundersökning

Är en kommungemensam undersökning där vi mäter hur nöjda våra barn, elever och föräldrar är med vår verksamhet. Frågorna handlar bland annat om arbetsro, möjlighter att påverka, ledning och kunskapsutveckling.

Observationer och inspektioner

Genomförs av både Skolinspektionen och av "Våga Visa". Det senare är ett kommungemensamt samarbete som syftar till att höja kvalitén på verksamheten.

Publicerad: 1 augusti 2017