Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Uteprofilering

Våra profilområden

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

 Tegelhagens skola

  • Förskoleklass-åk 4, Edsviksvägen 146
  • Åk 5 - åk 9, Minkvägen 53

Telefon växel: 08-533 307 50

UTEPROFIL - HÄLSA

Tegelhagens uteprofil består av fem delar. Dessa fem delar beskriver vi enligt nedan. 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan det mer praktiska och det teoretiska lärandet. Om dessa två får växelverka förstärks inlärningen.

Barnen ska få ett naturligt behov av rörelse och friluftsliv, nu och i sitt framtida vuxna liv. Eleverna får delta i aktiviteter som tälja, bygga, använda repbanor, bugga, använda vindskydd etc.

Vi har fokus på hälsa på Tegelhagens skola. Vi har fysisk aktivitet på ett naturligt och inspirerande sätt i vardagen.

Vi ser gården som ett av våra pedagogiska rum och vi utvecklar den kontinuerligt.

Vi har ett genomtänkt miljöarbete tillsammans med barnen/eleverna för att vi vill medverka till en hållbar framtid för allt levande på jorden. Vi tänker på miljön när vi handlar. Vi är en grönfall certifierad skola - detta är något vi är stolta över. 

IKT - INFORMATION OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

IKT är en naturlig och integrerad del av Tegelhagens pedagogiska verksamhet. Vi är en 1-1 skola, vilket innebär att varje elev i grundskolan har en egen lärplatta eller dator. Pedagogerna har tillgång till modern teknik i sin undervisning t.ex. datorer, ipads, projektorer, interaktiva tavlor och nätverk i sina lokaler. För oss på Tegelhagen handlar det inte bara om att ha tillgång till tekniken utan vi vill vara med och förändra lärandet för våra barn och elever. Vi är öppna för ny, spännande pedagogik med tydlig förankring i samhällsutvecklingen. I ett digitalt och uppkopplat samhälle måste uppgifterna som ges till barnen/eleverna utvecklas och förändras.  

Lärandet på Tegelhagen ska ge något mer - nå ytterligare en dimension genom att:

  • vi arbetar för ett tillgängligt lärande för alla elever

  • vi arbetar i gemensamma projekt

  • vi arbetar ämnesövergripande

  • vi arbetar med multimediala berättelser

  • vi arbetar kreativt efter vår utbildningsprocess

  • vi publicerar barnens och elevernas arbeten på olika sätt

Publicerad: 22 augusti 2019