Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Tillsammans

Elevhälsa

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

 Tegelhagens skola

  • Förskoleklass-åk 4, Edsviksvägen 146
  • Åk 5 - åk 9, Minkvägen 53

Telefon växel: 08-533 307 50

Alla elever ska få möjligheten att må bra!

2011 kom en ny skollag. I den har begreppet samlad elevhälsa införts. Detta innebär att eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. I lagen anges att elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

På Tegelhagen arbetar den medicinska delen av elevhälsan främjande genom kontinuerliga undersökningar och hälsosamtal. Elevhälsoteamet är också en resurs i det främjande och förebyggande arbetet på organisations - grupp och individnivå, samt i arbetet med att utveckla och anpassa lärandemiljön till elevernas behov. Elevhälsoteamet arbetar också med pedagogiska kartläggningar när elever är i behov av särskilt stöd för att identifiera hur verksamheten ska anpassas efter behov och förutsättningar. Elevhälsoteamet på Tegelhagen träffas en gång per vecka och består av följande medicinska, psykologiska, psykosociala och pedagogiska kompetenser:

  • Rektor

  • Skolsköterska

  • Kurator

  • Specialpedagoger

  • Skolläkare (2 gånger per termin)

  • Skolpsykolog (5 gånger per termin)


På Tegelhagen har vi ett mycket engagerat elevhälsoteam som arbetar för att alla barn och elever ska lyckas!

Publicerad: 22 augusti 2019