Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Elevinflytande

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

 Tegelhagens skola

  • Förskoleklass-åk 4, Edsviksvägen 146
  • Åk 5 - åk 9, Minkvägen 53

Telefon växel: 08-533 307 50

Att lära eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. 

"Genom elevinflytande lär sig eleverna på ett konkret sätt hur demokratiskt beslutsfattande fungerar. Det kan bidra till kunskaper som är nyttiga att ha med sig i livet: att ta ansvar, kommunicera, leda och lyssna på andra. Ett barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad, det står i Barnkonventionen och i skollagen." Ur Skolverkets Elevinflytande

På Tegelhagens skolan har vi skapat flera olika forum för att elever ska kunna ha inflytande i sin verksamhet och skolgång.

Här är de olika forum som är skapade för elever att aktivt delta:

  • Elevråd
  • Fritidsråd
  • Matråd
  • Klassråd
  • Miljöråd
  • Biblioteksråd
  • IKT-grupp
Publicerad: 23 augusti 2018