Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Om Tegelhagens skola

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

 Tegelhagens skola

  • Förskoleklass-åk 4, Edsviksvägen 146
  • Åk 5 - åk 9, Minkvägen 53

Telefon växel: 08-533 307 50

Tegelhagen ligger i ett lugnt bostadsområde i södra Sollentuna, i en naturskön omgivning med närhet till skog, äng och sjö. Januari 2020 flyttar vi in i en toppmodern, ny skolbyggnad.

Verksamheten är under ombyggnadstiden evakuerad till två nybyggda modulskolor i närområdet. Förskoleklass till åk 4 är beläget på Edsviksvägen och åk 5-9 är beläget på Minkvägen 53. Vi arbetar fortfarande som en enad skolenhet under tiden på två adresser.

Tegelhagens skola är en unik skola!

Verksamheten är kommunal och omfattar barn/elever från 1-15 år. Här finns en förskola, förskoleklass, grundskola årskurs 1-9, fritidshem för alla elever F-6. Vi har totalt 650 barn/elever på enheten samt 100 engagerade medarbetare! Tegelhagens skola har höga meritvärden samt goda resultat i kund och medarbetarundersökningar.

Här är barnets utveckling och välbefinnande alltid i centrum. Vi arbetar aktivt med att integrera digital teknik i vår undervisning och ipads och datorer är ett vardagsverktyg för alla våra elever. På Tegelhagen bedrivs verksamhet både inne och ute, vilket innebär att eleverna även har undervisning ute. Vi ser utomhuspedagogiken som ett komplement till de mer teoretiska delarna av skoldagen och utnyttjar uterummets möjligheter för olika lärstilar.

Vi har två profilområden: IKT - information och kommunikationsteknik samt utomhuspedagogik. Vi är övertygade om att dessa profilområden bidrar till barnens/elevernas lust till lärande och utveckling. Vi vill förbättra förutsättningarna för att barnen/eleverna ska utvecklas till självständiga, sociala, kompetenta och unika vuxna människor, vi arbetar helt enkel med framtidens lärande!

Publicerad: 22 augusti 2019