Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Värdearbete

Vision och värdegrund

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

 Tegelhagens skola

 • Förskoleklass-åk 4, Edsviksvägen 146
 • Åk 5 - åk 9, Minkvägen 53

Telefon växel: 08-533 307 50

Tegelhagen är en förskola, skola, skolbarnsomsorg och fritidsgård som SYNS, HÖRS och SÄTTER SPÅR!

Vision

 • KUNSKAPER - Utifrån förmåga och på bästa sätt ska barnen/eleverna vara förberedda för vidare studier och för livet.
 • MILJÖ - Anpassad för lärande på ett mångsidigt sätt, både ute och inne.
 • PEDAGOGER - Professionella pedagoger som hela tiden utvecklas.
 • PEDAGOGIK - Ska stimulera barns/elevers lust och nyfikenhet till utveckling och lärande och väcka andras nyfikenhet.
 • KONTAKTER - Utifrån behov knyta kontakter med miljö och samhälle.
 • BILDEN AV OSS - En verksamhet som är öppen med spännande pedagogik och med en tydlig förankring i samhällsutvecklingen.
 • BARNEN - Alla barn/elever tror på sin egen förmåga och vågar vara nyfikna.

Värdegrund

All samvaro mellan barn och vuxna innebär en ömsesidig påverkan. Vi ska aktivt medverka till att barnen kommer att omfatta de grundläggande värden som vårt samhälle vilar på.

Dessa grundläggande värden kan sammanfattas i följande punkter:

 • Demokrati
 • Respekt för miljön
 • Människans lika värde och människolivets okränkbarhet
 • Solidaritet med svaga och utsatta
 • Jämställdhet mellan könen

Läroplanen beskriver ett bestämt förhållningssätt till etik och moral. Detta förhållningssätt ska prägla verksamheten.

Barns bildande av etiska normer och värden sker huvudsakligen genom konkreta upplevelser och praktiska erfarenheter. Därför är det oerhört viktigt att de vuxna uppträder som förebilder.

De vuxnas förhållningssätt till gemensamma regler och normer påverkar i hög grad i vilken mån barnen utvecklar förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Publicerad: 1 augusti 2017