Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Tegelhagen

Skolans organisation läsår 2018/19

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

 Tegelhagens skola

  • Förskoleklass-åk 4, Edsviksvägen 146
  • Åk 5 - åk 9, Minkvägen 53

Telefon växel: 08-533 307 50

Tegelhagen skola bedriver flera verksamheter.

Skolverksamheten har barn mellan förskoleklass upp till årskurs 9 samt 55 lärare. Skolan bedriver tvålärarsystem från förskoleklass upp till årskurs 3, med cirka 30 elever i varje klass. Från årskurs 3 upp till årskurs 9 är skolan organiserad med fler praktisk-estetiska lärare exempelvis slöjd, musik, hem och konsumentkunskap, där utformas undervisningen i högre grad med ämneslärare.

Till skolan finns ett elevhälsoteam samt trygghetsteam kopplat. Elevhälsoteamet består av rektor, tre biträdande rektorer, en specialpedagog, en speciallärare, en kurator och en skolsköterska. Områdets skolpsykolog samt skolläkare deltar i vissa möten. Vi köper in tjänster som talpedagog vid behov. Elevhälsoteamet arbetar primärt med skolelever. Elevhälsoteamet träffas en gång i veckan.

Läsåret 2018/2019 växer skolan med årskurs 9, därefter är målet att skolan ska vara fullt utbyggd 2019/2020 - en tvåparallellig F-9 skola. Inriktningen på skolan kommer även fortsättningsvis vara IKT samt utepedagogik. Skolan kommer att erbjuda elevens val som ämnesfördjupning inom idrott och ledarskap, matematik, svenska (digital skoltidning) samt IT (programmering). Målet för hela skolan är att ha fortsatt ha höga resultat/meritvärden. Samtidigt med att vi växer kommer vi att bygga om skolan. Ändamålsenliga / moderna paviljonger kommer att erbjudas under ombyggnadstiden.

Skolan är Olweuscertifierad (antimobbningprogram) samt grönflagg-certiferad (miljöarbete). Under ombyggnadsperioden får vi mat från Fazer.

Publicerad: 22 januari 2019