Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Tegelhagen

Skolans organisation läsår 2019/20

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Kontakt

 Tegelhagens skola

  • Förskoleklass-åk 4, Edsviksvägen 146
  • Åk 5 - åk 9, Minkvägen 53

Telefon växel: 08-533 307 50

Tegelhagen skola bedriver flera verksamheter.

Skolverksamheten har barn mellan förskoleklass upp till årskurs 9 samt 55 lärare. Skolan bedriver tvålärarsystem från förskoleklass upp till årskurs 2, med cirka 32 elever i varje klass. Från årskurs 3-6 är det ca 1,5 lärare. Från årskurs 3 upp till årskurs 9 är skolan organiserad med fler praktisk-estetiska lärare exempelvis slöjd, musik, hem och konsumentkunskap, där utformas undervisningen i högre grad med ämneslärare.

Till skolan finns ett elevhälsoteam samt trygghetsteam kopplat. Elevhälsoteamet består av rektor, två biträdande rektorer, en specialpedagog, två speciallärare, en kurator och en skolsköterska. Områdets skolpsykolog samt skolläkare deltar i vissa möten. Vi köper in tjänster som talpedagog vid behov. Elevhälsoteamet arbetar primärt med skolelever. Elevhälsoteamet träffas en gång i veckan.

Inriktningen på skolan är  IKT samt utepedagogik. Målet för hela skolan är att ha fortsatt ha höga resultat/meritvärden. 

Skolan är Olweuscertifierad (antimobbningprogram) samt grönflagg-certiferad (miljöarbete). Under ombyggnadsperioden får vi mat från Fazer.

Publicerad: 5 november 2019