Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Skolledning

Skolledning på Tegelhagens skola består av rektor, två biträdande rektorer och en skolutvecklare.

Rektor Helena Åhman har det övergripande ansvaret för hela verksamheten, samt närmsta chef för personalgrupp biträdande rektorer, skolutvecklare,  specialpedagoger och elevhälsa. 

Anna Hammarhjelm är biträdande rektor fritidshemmet F-3 samt skola F-3.

Nadia Seneby är biträdande rektor för åk 4-9.

Ditte O'Connor är skolutvecklare för åk F-9 samt ansvarig för fritidsklubben.

 

Kontakter:

Rektor Helena Åhman: heahm_s@edu.sollentuna.se  08-57922118

Bitr. rektor F-3 + fritidshem:  Anna Hammarhjelm sbd328@edu.sollentuna.se 0739-152090

Bitr. rektor 4-9: Nadia Seneby suj043@edu.sollentuna.se 0739-152063

Skolutvecklare samt fritidsklubben  Ditte O'Connor dioco_s@edu.solllentuna.se 0739-152066

 

 

 

 

 

Kontaktkort

Anna Hammarhjelm

Fritidshemmet F-6

Biträdande rektor

Edsviksvägen 146

191 43 Sollentuna

0739-152090

Ditte O'Connor

Skola

Skolutvecklare F-9 samt ansvarig för Fritidsklubben

Minkvägen 53

19139 Sollentuna

0739-152066

Helena Åhman

Rektor

0857922118

Nadia Seneby

Bitr. rektor 4-9

0739-152062