Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Skolledning

Skolledning på Tegelhagens skola består av rektor och fyra biträdande rektorer samt en skolutvecklare.

Rektor Anders Bjur har det övergripande ansvaret för hela verksamheten, samt närmsta chef för personalgrupp biträdande rektorer, skolutvecklare,  specialpedagoger och elevhälsa.

Susanne Berneklint är biträdande rektor skola åk 7-9.

Anna Hammarhjelm är biträdande rektor fritidshemmet F-6 samt skola F-4.

Ditte O'Connor är skolutvecklare för åk F-9 och tillfällig bitr. rektor åk 5-9.

 

Kontaktkort

Anders Bjur

Förskola, skola, fritids

rektor

Edsviksvägen 146 och Minkvägen 53

19143/19139 Sollentuna

Annsofie Lidman

Skola

Intendent

Edsviksvägen 146 / Minkvägen 53

191 43 Sollentuna

Anna Hammarhjelm

Fritidshemmet F-6

Biträdande rektor

Edsviksvägen 146

191 43 Sollentuna

076-026 9286

Susanne Berneklint

skola åk 7-9

Biträdande rektor

Minkvägen 53

19139 Sollentuna

0735460603

Johan Rosengren

Förskola

Förskolechef

Edsviksvägen 146

19143 Sollentuna

073 546 77 36

Ditte O'Connor

Skola

Skolutvecklare F-9, tillfällig bitr. rektor åk 7-9

Minkvägen 53

19139 Sollentuna

076 029 13 70