Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan av elever ska vara anmälda senast kl. 07:30 och ska göras varje dag som elev/barn är frånvarande.

Vårdnadshavare anmäler frånvaro via skolplattformen. De elever som inte är frånvaroanmälda ringer vi hem till. 

På förskolan skrivs frånvaro upp i en loggbok. Vi ringer till barn som inte är frånvaroanmälda på förskolan. 

Här nedan finner du länken till kommunens webbsida där du som vårdnadshavare kan hitta ledighetsansökan som ska lämnas in vid planerad frånvaro.

Frånvaroblankett

Kontaktkort

Sjukanmälan/frånvaroanmälan Vildmarken

08-53330752 välj 1

Sjukanmälan/frånvaroanmälan skolbarn och fritidsbarn