Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Frånvaroanmälan

Frånvaroanmälan av elever ska vara anmälda senast kl. 07:30 och ska göras varje dag som elev/barn är frånvarande.

Vårdnadshavare anmäler frånvaro via skolplattformen. De elever som inte är frånvaroanmälda ringer vi hem till. 

På kommunens hemsida finns blankett för ledighetsansökan.

Kontaktkort