Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Elevhälsa

Tegelhagens elevhälsa består av skolsköterska, kurator, speialpedagoger, skolläkare och skolpsykolog.  Skolläkare och skolpsykolog är inte platsförlagda på Tegelhagens skola utan kontaktas vid behov. Kurator: Jessica Fröjd saf476@edu.sollentuna.se 0739-152080 Skolsköterska: Gunilla Margarone gumar_s@edu.sollentuna.se 0739-152082

Kontaktkort

Jessica Fröjd

Kurator

0739152080

Gunilla Margarone

Skola

Skolsköterska

Edsviksvägen 146/Minkvägen 53

Sollentuna

0739-152082

Cecilia Wennerberg

Skola

Speciallärare Åk F-3

Edsviksvägen 146

19143 Sollentuna

0739-152085

Erika Persson

Skola

Specialpedagog åk 4-6

Minkvägen 53

Sollentuna

Ulrika Ersmark

specialpedagog åk 7-9

0739-152043