Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Så arbetar vi på Sofielundsskolan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Sofielundsskolan

Postadress: 191 35 Sollentuna
Besöksadress: Sollentunavägen 192
Telefon: 08-579 226 30
Fax: 08-579 226 30

sofielundsskolan@edu.sollentuna.se

Så här arbetar vi på Sofielundsskolan

"Sofielund är en skola som en skola bör vara”.

Så säger ordagrant en elev som vi intervjuar under vår observation. Vi låter den meningen bli utgångspunkt för vår sammanfattning av skolans starkaste områden. Hit hör värdegrundsarbetet som är föredömligt i sin systematik och uthållighet. I detta arbete drar hela personalen åt samma håll. Även det strukturerade och engagerade arbetet för elever i behov av särskilt stöd förtjänar att nämnas.

Både arbetslagen, elevhälsoteamet och skolledningen har en tydlig inriktning att alla elever ska nå målen. Användningen av IT som pedagogiskt verktyg har utvecklat både arbetssättet på lektionerna och lärarnas återkoppling till eleverna på deras lärande.

Elevens val visar att skolan ger eleverna möjlighet att pröva olika arbetssätt och att arbeta utforskande och kreativt. Vi som arbetar på Sofielundsskolans förskola och skola trivs och har kul på jobbet. Jag har jobbat som rektor på skolan sedan 2007 och är både stolt och glad över att förskolan och skolan befinner sig i ständig utveckling.

-Jag brukar säg att det som inte utvecklas avvecklas. Hos oss bedriver vi utveckling som ligger i absolut framkant inom förskole- och skolforskningen