Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Förskolan

Förskolan

Förskolan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Rösjöskolan
Ribbings väg 22
192 52 Sollentuna
Växel: 08-594 96 700
Fax: 08-594 96 704
info@rosjoskolan.com

 

Rösjöskolans förskola
Kaplansbacken 4
192 52 Sollentuna
08-579 225 95

Välkommen till vår förskola!

Rösjöskolans förskola ligger på Kaplansbacken 4, bakom kyrkan i Edsberg. Vi finns i rymliga och fina lokaler och har en härlig gård med närhet till skog och naturmark. Verksamheten består av sex avdelningar: Gullvivan, Violen och Näckrosen för barn i åldrarna 1-3 år och Smörblomman, Tussilago och Lotus för barn i åldrarna 3-5 år.

Förskolans verksamhetsidé - att växa, lära och utvecklas.

Vår förskolas verksamhetsidé bygger på övertygelsen om att alla barn föds med en inneboende lust och drivkraft att växa, lära och utvecklas. Barnen har redan från början har rätt att få vistas i meningsfulla sammanhang tillsammans med andra. Vår förskola är en särskilt lärorik arena där barnen får möjligheter till socialt samspel, kreativitet, upptäckter och nya utmaningar. Varje barn ska få utveckla en demokratisk kompetens. Flickor och pojkar ska ges samma möjligheter att utvecklas utifrån sina förmågor och intressen.

Utforskande arbetssätt - med nyfikenhet och lust att lära.

Vi delar dagligen in barnen i mindre grupper där de tillsammans leker, undersöker och utforskar olika intresseområden. Verksamheten utgår från barnens frågor, tankar och hypoteser och pedagogen är medforskare och utmanar barnen vidare i det lärande och undersökande som pågår. I förskolans läroplan (Lpfö-98/16) framgår det att utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för verksamheten.

Pedagogiska miljöer - hos oss är miljön inbjudande, inspirerande och tillgänglig för barnen.

Vår förskola utvecklas hela tiden med målet att erbjuda en verksamhet som är tillgänglig för barnen och som utgår ifrån deras förmågor och intressen. Vi erbjuder barnen ett rikt utbud av möjligheter och material som stimulerar dem att göra egna val, såväl inomhus som utomhus. Lärande sker många gånger genom lek och vi vill uppmuntra barnen att lära tillsammans och av varandra. Därför erbjuder våra pedagogiska miljöer många olika mötesplatser för barnen.

Digitalitet - utforska den digitala tekniken tillsammans med oss!

Dagens barn föds in i en digital värld. Förskolan måste därför vara en plats som erbjuder barnen att utforska den digitala tekniken. Tillsammans med barnen undersöker vi de digitala verktygens möjligheter som ett komplement till annat material som erbjuds på förskolan.

Föräldrasamverkan - vi erbjuder en god samverkan och en förtroendefull relation mellan förskola och hem.

I den dagliga kontakten med föräldrar på förskolan tar vi oss tid att berätta vad barnen varit med om under dagen, vi vill lyssna in föräldrars frågor och synpunkter. Vi har ett föräldramöte per termin och bjuder också in till utvecklingssamtal två gånger om året. Samtalet sker i dialog, där vi tillsammans pratar om barnets utveckling samt vistelse på förskolan.

Vill du veta mer om vår verksamhet?

Då är du är varmt välkommen att boka ett besök på förskolan eller ringa och ställa frågor. Det går också bra att kontakta mig via mejl.

Titti Rylander
Biträdande rektor
Rösjöskolans förskola
tiryl_s@edu.sollentuna.se
Tel: 08 579-229 44

 Ansök om plats