Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Höstlek

Lek med höstlöv

Förskoleklass

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Rösjöskolan
Ribbings väg 22
192 52 Sollentuna
Växel: 08-594 96 700
Fax: 08-594 96 704
info@rosjoskolan.com

 

Förskoleklass på Rösjöskolan

Leken är viktig i förskoleklass. Den är grunden för att lära och utveckla sitt språk, fantasi, kreativitet och det sociala samspelet med andra. Vi arbetar genom leken med att utveckla sociala och emotionella färdigheter.
I förskoleklass arbetar vi i små färggrupper med 20 barn i varje grupp. Under skoldagen klockan 8.00-14.00, arbetar vi i våra klassrum med skolförberedande verksamhet. I Svenska arbetar vi enligt Bornholmsmodellen och med hjälp av Lyckostjärnan arbetar vi med språklig medvetenhet. I Matematik arbetar vi mycket laborativt. Barnen har Bild en dag i veckan tillsammans med vår bildlärare i skolans bildsal. En gång i veckan åker vi till Sollentuna simhall med en utbildad simlärare. Där får barnen möjlighet att träna och lära sig simma. 

I vår närmiljö ligger fina lekplatser, skog och vacker natur som vi flitigt använder. Utomhusmiljön inspirerar till att lära mer om naturen.  

Publicerad: 5 februari 2019