Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Elev

Inkludering

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Rösjöskolan
Ribbings väg 22
192 52 Sollentuna
Växel: 08-594 96 700
Fax: 08-594 96 704
info@rosjoskolan.com

 

Olika behov, olika sätt att lära

På Rösjöskolan arbetar vi utifrån ett inkluderande förhållningssätt för att göra elevernas lärmiljöer så tillgängliga som möjligt. Det handlar mycket om att skapa förutsättningar för elevernas olika behov och sätt att lära sig.

För oss handlar inkludering och tillgängliga lärmiljöer om att precis alla elever ska ha samma förutsättningar för sitt lärande. Det innebär att vi arbetar för att utmana lagom och ge goda förutsättningar för elever som har svårt att nå målen såväl för de elever som har lättare att göra det.

På Rösjöskolan finns inga särskilda utbildningsgrupper utan skolan arbetar med att skapa förutsättningar för alla skolans elever inom ramen för ordinarie grupper/klasser.

I förskoleklass och årskurs 1 studerar grundskole- och grundsärskoleelever tillsammans. Alla elever här är helt enkelt bara elever fastän de precis som alla elever har såväl likheter som olikheter i olika utsträckning. Den här utvecklingsprocessen gällande inkluderad undervisning kommer att vara fullt genomförd höstterminen 2022 då skolan har inkluderad undervisning i alla årskurser från förskoleklass till årskurs 6. Utöver lärare i varje årskurs finns då även en speciallärare i varje årskurs.

Idag har Rösjöskolan också fem träningsskoleklasser med en mycket framgångsrik verksamhet för elever som läser ämnesområden. Det är den del av grundsärskolans verksamhet som brukar kallas träningsskolan.

Publicerad: 26 februari 2019