Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Elever arbetar med bildredigering

Bildredigering

IKT - information och kommunikationsteknik

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Rösjöskolan
Ribbings väg 22
192 52 Sollentuna
Växel: 08-594 96 700
Fax: 08-594 96 704
info@rosjoskolan.com

 

Bli medveten digital användare

Sollentuna kommun har som övergripande strategi att utveckla den digitala kompetensen hos såväl elever som lärare och av den anledningen görs ett antal investeringar inom området IKT (Informations- och kommunikationsteknik). Tanken är att elevens digitala verktyg ska vara lika viktig som papper, penna eller lärobok.

På Rösjöskolan har vi som mål att utveckla den digitala kompetensen och tillgängligheten till digitala lärverktyg på nätet. Vi har redan tagit flera steg i det här arbetet vilket har resulterat i att vi idag kan erbjuda följande på Rösjöskolan:

  • Digitala whiteboards i samtliga klassrum

  • 1-1 satsning, lärplatta eller bärbar dator till samtliga elever

  • Elevkonton

  • Interaktiva läromedel

  • Skolplattformen, InfoMentor, för att följa elevernas utveckling och lärande

  • Google Sites och Google Classroom

Publicerad: 26 februari 2019