Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Elev

Trivsel och studiero

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Rösjöskolan
Ribbings väg 22
192 52 Sollentuna
Växel: 08-594 96 700
Fax: 08-594 96 704
info@rosjoskolan.com

 

Så arbetar vi för trivsel och studiero

Så arbetar vi för trivsel och studiero på Rösjöskolan

Vi förväntar oss av alla att

 • Följ våra gemensamma regler
 • Ansvar för det dagliga arbetet
 • Göra ditt bästa
 • Passa tider
 • Ta med nödvändig utrustning och materiel
 • Var rädd om skolans och andras ägodelar
 • Var aktsam om skolan och skolgården
 • Berätta för personal om något gått sönder eller har förstörts

Vuxna på Rösjöskolan ska

 • Främja barns och elevers lika rättigheter
 • Förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling

Rösjöskolan är Olweuscertifierad
Vi arbetar enligt Olweusprogrammet för att skapa en lugn och trygg skolmiljö och för att motverka mobbning och antisocialt beteende. 

 • Vi ska inte mobba andra
 • Vi ska försöka hjälpa elever som blir mobbade
 • Vi ska vara tillsammans också med elever som lätt blir ensamma
 • Om vi vet att någon blir mobbad ska vi tala om det för en vuxen på skolan

För att undvika olyckor
under skoltid är

 • Är all snöbollskastning, cykling, inlines och skateboardåkning förbjuden inom skolans område
 • Måste elever som lämnar skolans område ha tillstånd av skolans personal

Dessutom

 • Ska värdesaker inte tas med till skolan, eftersom ingen ersättning utgår vid ev. stöld eller förstörelse
 • Ska mobiltelefon helst lämnas hemma, om den finns i skolan ska den vara avstängd och lämnas in under dagen för att tas med hem efter skoldagens slut.
 • Ska godis lämnas hemma
 • Är alla raster uteraster
 • Produkter som innehåller nötter i någon form får inte tas med till skolan på grund av allergier
Publicerad: 22 mars 2019