Cookies på den här webbplatsen används för att förbättra för dig som besökare och att optimera av webbplatsen. Läs mer om cookies

Elev

Elevhälsan

Dela på sociala medier
Tipsa
Kontakt

Rösjöskolan
Ribbings väg 22
192 52 Sollentuna
Växel: 08-594 96 700
Fax: 08-594 96 704
info@rosjoskolan.com

 

Elevhälsoarbete på Rösjöskolan

Det hälsofrämjande arbetet på Rösjöskolan innebär att arbeta för att stärka elevers möjlighet till delaktighet och tilltro till sin egen förmåga.

På Rösjöskolan är elevers hälsa allas ansvar, varje elev ska bemötas med respekt, vara trygg och trivas i skolan. 


En förutsättning för vårt arbete är att ha ett förtroendefullt samarbete med hemmen.


All personal fokuserar på det som fungerar för eleven.

Personalen arbetar med elevens intressen och starka sidor för att skapa positiva utvecklingsområden. 
Skolan främjar  lärande genom aktiva klassrum och positivt beteendestöd. 

 

För att skapa en optimal lärmiljö för alla elever arbetar all personal mot Rösjöskolans uppsatta verksamhetsmål: 

  • utveckla kommunikation
  • arbetar mot inkluderande lärmiljöer
  • arbeta med motoriska och fysiska aktiviteter

 

Elevhälsoteam

På Rösjöskolan finns ett elevhälsoteam som består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, skolkurator, beteendeanalytiker, skolpsykolog, speciallärare, specialpedagoger och motorikpedagog. Elevhälsoteamets personal träffas kontinuerligt och arbetar främjande, förebyggande och åtgärdande med övergripande elevhälsofrågor samt enskilda elevärenden. 

Kontakta elevhälsoteamet

Publicerad: 24 maj 2019